6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, tarafınıza ait; ad, soyad, telefon numarası, adres, elektronik posta adresi, unvan, fotoğraf ve video görüntüleri kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Fonte Turizm (“FONTE TURİZM”) tarafından, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirket tarafından yürütülen turizm ve seyahat kapsamındaki ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yürütülmesinde, şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçlarıyla işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.

Fonte Turizm’e fiziki yahut elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

İlgili kişi olarak, 6698 Sayılı Kanun 11. Maddede yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.fontetur.com web adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nda yer alan usul ve esaslar doğrultusunda, ilgili formu doldurarak; info@fontetur.com mail adresine; mobil imzalı yahut e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile yahut ilgili form ile şahsen yapacağınız ıslak imzalı yazılı başvuru veya noter kanalı ile taleplerinize ilişkin başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu FONTE TURİZM, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, FONTE TURIZM tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İşbu hususta daha detaylı bilgi ve politikamıza www.fontetur.com adresimizde yer alan Fonte Turizm Gizlilik Politikasından ulaşabilirsiniz.

Açık Rıza Metni

Sosyal aktivite ve etkinlik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, fotoğrafımı ve video kayıtlarımı şirkete ait, yayın, broşür, davetiye, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri platformlarda sosyal aktivite ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile kişisel verilerimin işlenmesine açık rıza veriyorum.

▭ Evet, açık rıza metnini kabul ediyorum.

▭ Hayır, açık rıza metnini kabul etmiyorum.

Sohbete başla
1
Scan the code
Merhaba,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?